ELBioArch

Echipamente tolerante la defecte controlate prin arhitecturi electronice de inspiratie biologica
Contract Parteneriate (PNCD II) nr. 12121 / 01.10.2008.
Finantator Centrul National de Management Programe (CNMP).
Director de proiect: lect.dr.ing. Csaba SZÁSZ (Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca)
Fault-Tolerant Equipment Controlled By Bio-Inspired Electronic Architectures
National "Partnership" project no. 12121 / 01.10.2008.
Funder: Romanian National Centre for Programme Management (CNMP).
Project manager: dr. Csaba SZÁSZ (Technical University of Cluj-Napoca, Romania)
Parteneri: Partners:

•  Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

•  Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (coordonator: prof.dr. Zoltán NÉDA)

•  Centrul International de Biodinamica Bucuresti (coordonator dr. Eugen GHEORGHIU)

•  S.C. ICPE - Institutul de Cercetari pentru Masini Electrice S.A. Bucuresti (coordonator: dr. Mihai CISTELECAN).

 

•  Technical University of Cluj-Napoca , Romania

•  Babes-Bolyai University , Cluj-Napoca , Romania (coordinator: prof.dr. Zoltán NÉDA)

•  International Centre of Biodynamics, Bucuresti , Romania (coordinator dr. Eugen GHEORGHIU)

•  Research Institute for Electrical Machines (ICPE-ME) Bucuresti , Romania (coordinator: dr. Mihai CISTELECAN).

Obiectivele generale si specifice ale proiectului
General and specific objectives of the project

Obiectivul general al proiectului îl constituie proiectarea, simularea si realizarea modelelor experimentale ale doua echipamente de actionari electrice avansate tolerante la defecte comandate de sisteme de inspiratie biologica.

Obiectivele specifice sunt:

•  O1  - Proiectarea, modelarea si experimentarea unui sistem VLSI de inspiratie biologica bazat pe circuite FPGA (masina embrionica)

•  O2  - Dezvoltarea, modelarea si experimentarea unui sistem hardware de inspiratie biologica prin studiul comportarii colective complexe în ansambluri de circuite simple, interconectate în diferite moduri.

•  O3 -  Dezvoltarea si experimentarea unui sistem de biosenzori, prin adresarea simultana a spoturilor activate prin interactia selectiva cu un analit tinta, de catre o platforma analitica (spectrometru de impedanta multicanal)

•  O4  - Proiectarea, simularea, elaborarea unui model experimental si testarea a doua masini electrice tolerante la defecte (o masina autocomutata electronic - SRM si una de c.a.) echipate cu convertizoarele de putere aferente de asemenea tolerante la defecte

•  O5  - Elaborarea si implementarea sistemelor de comanda de inspiratie biologica pentru cele doua actionari tolerante la defecte

•  O6  - Integrarea în sistem a subansablelor elaborate si testarea finala a celor doua actionari electrice avansate tolerante la defecte comandate de sisteme de inspiratie biologica.

The major objective of the project is to design, simulate, and to implement experimental models of two fault-tolerant advanced electrical drive equipments, controlled through bio-inspired hardware architectures.

The specific objectives are :

•  O1  - The design, modelling and experimentation of an FPGA array-based bio-inspired VLSI system (embryonic machine)

•  O2  - Development, modelling and experimentation of a bio-inspired hardware system which ensembles of simple electronic circuits able for complex collective behaviours and self-organizations.

•  O3  - development and experimentation of a biosensor system, through by simultaneously addressing an array of activated spots, using a dedicated analytical platform (multi-channel impedance spectrometer).

•  O4  - Design, simulation, experimental model elaboration, and two fault-tolerant machine testing (one switched reluctance machine - SRM, and one AC machine) with their also fault-tolerant power converter modules.

•  O5  - Elaboration and implementation of the bio-inspired control systems for the two fault-tolerant electrical drives.

•  O6  - System integration of the elaborated modules and final testing of the two fault-tolerant electrical drive systems controlled through the bio-inspired hardware architectures.